Υδατικό Διαμέρισμα
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (04)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR0004000400020100N500
Ονομασία Σταθμού: 
PANAITOL
Lon: 
21,43146791
Lat: 
38,58553867
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Ερμίτσας Ρ.
Κωδικός: 
GR0004000400020100N
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ