Υδατικό Διαμέρισμα Ονομασία Υδατικού Συστήματος Αποτελέσματα Σταθμού Παρακολούθησης (Στοιχεία Σταθμού)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Αλφειού Γ/ΕΠΙΤ (GR01010101)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Αλφειού Π11 (GR01010116)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Αλφειού Φ/ΟΛΥ (GR01010136)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Αλφειού Φ159 (GR01010172)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Αλφειού Φ177 (GR01010173)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Αλφειού Γ179 (GR01010174)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Αλφειού Φ180 (GR01010175)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Αλφειού Γ222 (GR01010176)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Αλφειού Π13 (GR01020102)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Λαγκαδίων Π21 (GR01030114)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Λαγκαδίων Π22 (GR01030115)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Λάδωνα Π14 (GR01030122)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Λάδωνα Π15 (GR01030123)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Λάδωνα Π16 (GR01030124)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Νότιου Ερύμανθου Π20 (GR01030125)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Λαγκαδίων Π23 (GR01030126)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Μεθυδρίου - Πιάνας Π17 (GR01030127)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Καϊάφα Π10 (GR01040103)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Ζαχάρως 01/Γ10 (GR01050104)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Καλού Νερού - Νέδας Γ/ΓΙΑΝ (GR01050105)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Καλού Νερού - Νέδας Π104 (GR01050143)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Ζαχάρως Γ189 (GR01050145)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Ζαχάρως M024 (GR01050156)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Ζαχάρως Γ183 (GR01050177)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Ζαχάρως Φ184 (GR01050178)