Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι η αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση, σε εθνικό επίπεδο, της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για τη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων, η ΕΓΥ συντονίζει και επιβλέπει τους ακόλουθους Φορείς:

  • Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.): Παρακολούθηση (δειγματοληψίες και αναλύσεις) των βιολογικών, των υδρομορφολογικών και των γενικών φυσικο-χημικών (διαφάνεια, θερμοκρασία, διαλυμένο οξυγόνο, BOD, αγωγιμότητα, τιμή pH, αλκαλικότητα, θρεπτικές ουσίες) παραμέτρων σε ποταμούς, μεταβατικά και παράκτια ύδατα, καθώς και για τις δειγματοληψίες χημικών παραμέτρων (ουσίες προτεραιότητας και ειδικοί ρύποι) στα μεταβατικά και παράκτια ύδατα (και αποστολή των δειγμάτων στο Γενικό Χημείο του Κράτους για αναλύσεις).
  • Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (Ε.Κ.Β.Υ.): Παρακολούθηση (δειγματοληψίες και αναλύσεις) των βιολογικών, των υδρομορφολογικών και των γενικών φυσικο-χημικών στις λίμνες, καθώς και για τις δειγματοληψίες χημικών παραμέτρων στις λίμνες (και αποστολή των δειγμάτων στο Γενικό Χημείο του Κράτους για αναλύσεις).
  • Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.): Αναλύσεις χημικών παραμέτρων (ουσίες προτεραιότητας και ειδικοί ρύποι) σε όλα τα επιφανειακά ύδατα (ποταμοί, λίμνες, μεταβατικά και παράκτια). Για τις χημικές παραμέτρους, έχουν προσδιορισθεί, για κάθε σταθμό ξεχωριστά, οι παράμετροι που θα παρακολουθούνται και η συχνότητα παρακολούθησής τους οι οποίες εξαρτώνται από το είδος των πιέσεων που δέχεται το σύστημα στο οποίο βρίσκεται.
  • Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων (Ι.Ε.Β.): Δειγματοληψίες χημικών παραμέτρων στους ποταμούς (και αποστολή των δειγμάτων στο Γενικό Χημείο του Κράτους για αναλύσεις) και τη συστηματική παρακολούθηση της παροχής σε περίπου 50 σταθμούς σε ποταμούς.
  • Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ): Δειγματοληψίες χημικών παραμέτρων σε ποταμούς και λίμνες (και αποστολή των δειγμάτων στο Γενικό Χημείο του Κράτους για αναλύσεις) μόνο στο Υδατικό Διαμέρισμα της Θεσσαλίας.
  • Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών & Μελετών (ΕΚΒΑΑ/Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.): Παρακολούθηση (δειγματοληψίες και αναλύσεις) όλων των παραμέτρων (ποιοτικών, φυτοφάρμακα και στάθμη) στα υπόγεια ύδατα (έχουν προσδιορισθεί αναλυτικά για κάθε σταθμό οι παράμετροι που θα παρακολουθούνται). Γενικά, ενώ στα υπόγεια ύδατα υπάρχει μόνο ένας Φορέας αρμόδιος για την παρακολούθησή τους (το ΙΓΜΕΜ), στα επιφανειακά ύδατα υπάρχουν 5 εμπλεκόμενοι Φορείς και απαιτείται φυσικά συνεργασία μεταξύ τους. Οι αρμοδιότητες για τους σταθμούς στα επιφανειακά ύδατα φαίνονται και στον ακόλουθο πίνακα.

Γενικά, ενώ στα υπόγεια ύδατα υπάρχει μόνο ένας Φορέας αρμόδιος για την παρακολούθησή τους (το ΙΓΜΕΜ), στα επιφανειακά ύδατα υπάρχουν 5 εμπλεκόμενοι Φορείς και απαιτείται φυσικά συνεργασία μεταξύ τους.

Οι αρμοδιότητες για τους σταθμούς στα επιφανειακά ύδατα φαίνονται και στον ακόλουθο πίνακα.

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΠΟΤΑΜΟΙ

ΛΙΜΝΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΚΤΙΑ

Δειγμ/ψίες

Αναλύσεις

Δειγμ/ψίες

Αναλύσεις

Δειγμ/ψίες

Αναλύσεις

Δειγμ/ψίες

Αναλύσεις

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ                            ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΕΣ & ΥΔΡΟΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΕΛΚΕΘΕ

(ποσοτικά: ΙΕΒ)

ΕΛΚΕΘΕ

ΕΚΒΥ

ΕΚΒΥ

ΕΛΚΕΘΕ

ΕΛΚΕΘΕ

ΕΛΚΕΘΕ

ΕΛΚΕΘΕ

ΧΗΜΙΚΕΣ (Ουσίες Προτεραιότητας, Ειδικοί Ρύποι)

ΙΕΒ

ΔΕΥΑΛ (για Θεσσαλία)

ΓΧΚ

ΕΚΒΥ

ΔΕΥΑΛ (για Θεσσαλία)

ΓΧΚ

ΕΛΚΕΘΕ

ΔΕΥΑΛ (για Θεσσαλία)

ΓΧΚ

(μέταλλα: ΕΛΚΕΘΕ)

ΕΛΚΕΘΕ

 

ΓΧΚ

(μέταλλα: ΕΛΚΕΘΕ)

ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (Fe, Mg, Ag, κλπ.)

ΙΕΒ

ΙΕΒ

ΕΚΒΥ

 

ΙΕΒ

ΕΛΚΕΘΕ

 

ΕΛΚΕΘΕ

 

ΕΛΚΕΘΕ

 

ΕΛΚΕΘΕ

 

 
bursa escort escort bursa escort bayan bursa escort escort bursa escort bayan beylikdüzü escort fatih escort sıra bulucu şişli escort anadolu yakası escort ümraniye escort ataşehir escort kartal escort bursa escort escort bursa escort bayan görükle escort eve gelen escort beylikdüzü escort izmir escort porno izle bursa escort www.alcary.com ümraniye escort ümraniye escort ümraniye escort kadıköy escort elit escort temp mail Deneme bonusu movers near me milanobet giriş dinamobet privebet deneme bonusu veren siteler privebet mecidiyeköy escort escort istanbul Privebet yeni adres porno izle beylikdüzü escort konya escort bodrum escort casibom