Εγκύκλιος φακέλου αδειοδότησης για αγροτική χρήση ύδατος

Δημοσιεύτηκε με ΑΔΑ 6ΨΚΘ465ΦΘΗ-5ΝΩ, η με αριθμό πρωτοκόλλου 101282/14-07-2015 εγκύκλιος της ΕΓΥ, με τίτλο «Οδηγίες για την κατάρτιση φακέλου αδειοδότησης για αγροτική χρήση ύδατος από σημεία υδροληψίας που έχουν δηλωθεί στο Ε.Μ.Σ.Υ (Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας) είτε η αντίστοιχη αγροτική δραστηριότητα είναι καταγεγραμμένη στο Ο.Σ.Δ.Ε. (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) είτε όχι». 

Εγκύκλιος φακέλου αδειοδότησης για αγροτική χρήση ύδατος pdf

bursa escort escort bursa escort bayan bursa escort escort bursa escort bayan beylikdüzü escort fatih escort temp mail sıra bulucu şişli escort anadolu yakası escort ümraniye escort ataşehir escort kartal escort bursa escort escort bursa escort bayan görükle escort eve gelen escort temp email beylikdüzü escort izmir escort porno izle bursa escort www.alcary.com ümraniye escort ümraniye escort film izle