Έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Νήσων Αιγαίου (GR14)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2019/Β'/17.09.2015, η οικ.412/2015 Απόφαση Έγκρισης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (GR14).http://wfd.ypeka.gr/smpe/sd-aigaiou.pdf