Ημερίδα διοργανώνουν η Ειδική Γραμματεία Υδάτων σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

Ημερίδα, με θέμα: «Διαβούλευση επί του Προσχεδίου Διαχείρισης υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (GR14)», διοργανώνουν η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014, 9.30 π.μ. στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αμφιθέατρο Τμήματος Γεωγραφίας Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη.

Οι απόψεις που θα εκφραστούν κατά τη διάρκεια της Hμερίδας θα αποτελέσουν υλικό για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης.

Τα κείμενα του Σχεδίου Διαχείρισης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα http://wfd.opengov.gr

Δείτε εδώ αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 2106931272 (κ. Τασόγλου, Ειδική Γραμματεία Υδάτων), και 2251350963 (κ. Κοντή, Προϊστάμενο Δ/νσης Υδάτων Βορείου Αιγαίου).