Υδατικό Διαμέρισμα Ονομασία Υδατικού Συστήματος Αποτελέσματα Σταθμού Παρακολούθησης (Στοιχεία Σταθμού)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Πελλάνας - Σκορτσινού Π17 (GR03070308)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Αγ.Πέτρου - Βουτιάνων Π15 (GR03070309)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Άστρους Γ677 (GR03080304)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Άστρους Γ694 (GR03080305)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Άστρους Γ706A (GR03080306)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Άστρους Γ/ΑΣΤ (GR03080339)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Άστρους Γ673A (GR03080366)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Άστρους Γ674A (GR03080367)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Άστρους Γ680 (GR03080368)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Πάρνωνα Γ648 (GR03090307)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Πάρνωνα Γ649 (GR03090308)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Πάρνωνα Γ711 (GR03090309)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Πάρνωνα Γ716 (GR03090310)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Πάρνωνα Γ/ΑΣΤΡ (GR03090319)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Άστρους Π18 (GR03090320)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Πάρνωνα Π7 (GR03090321)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Πάρνωνα Π8 (GR03090322)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Πάρνωνα Γ/ΤΥΡ (GR03090326)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Πάρνωνα Γ/ΛΕΩΝΑ (GR03090327)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Πάρνωνα Π3 (GR03090328)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Πάρνωνα Π631 (GR03090346)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Πάρνωνα Π635 (GR03090347)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Πάρνωνα Γ645 (GR03090365)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Πάρνωνα Φ639 (GR03090372)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Πάρνωνα Φ704 (GR03090373)