Υδατικό Διαμέρισμα Ονομασία Υδατικού Συστήματος Αποτελέσματα Σταθμού Παρακολούθησης (Στοιχεία Σταθμού)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Γερακίου - Γκοριτσάς Γ/ΓΕ (GR03100323)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Ανατ.Ταϋγέτου - Αγ. Μαρίνας Π16 (GR03110307)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Ανατ.Ταϋγέτου - Αγ. Μαρίνας Π5 (GR03110310)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Ευρώτα Π4 (GR03110311)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Ευρώτα Π14 (GR03110312)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Γερακίου - Γκοριτσάς Γ476 (GR03120311)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Γερακίου - Γκοριτσάς Γ482 (GR03120312)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Γερακίου - Γκοριτσάς Γ484 (GR03120313)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Ευρώτα Γ496A (GR03120314)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Ευρώτα Γ512A (GR03120315)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Γερακίου - Γκοριτσάς Γ475 (GR03120343)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Ευρώτα Γ/ΠΛΑ (GR03120344)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Έλους - Βασιλοποτάμου Γ458 (GR03120353)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Έλους - Βασιλοποτάμου Γ464 (GR03120354)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Έλους - Βασιλοποτάμου Γ465 (GR03120355)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Ευρώτα Γ494 (GR03120356)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Ευρώτα Γ495 (GR03120357)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Ευρώτα Φ504 (GR03120371)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Ανατ.Ταϋγέτου - Αγ. Μαρίνας Π1 (GR03130313)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Γερακίου - Γκοριτσάς Γ466 (GR03140316)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Σκάλας Γ472 (GR03140317)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Έλους - Βασιλοποτάμου Π2 (GR03140324)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Σκάλας Γ/ΣΚΑ (GR03140342)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα π.Βαρδούνια (π.Πλατύ) Γ434 (GR03150318)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα π.Βαρδούνια (π.Πλατύ) Γ441 (GR03150319)