Υδατικό Διαμέρισμα Ονομασία Υδατικού Συστήματος Αποτελέσματα Σταθμού Παρακολούθησης (Στοιχεία Σταθμού)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα π.Βαρδούνια (π.Πλατύ) 03/Γ1 (GR03150325)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Σκουταρίου Γ/ΣΚ (GR03160314)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Ζάρακα - Μονεμβασιάς Γ/ΝΑA (GR03170330)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Ζάρακα - Μονεμβασιάς Γ390A (GR03170348)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Ζάρακα - Μονεμβασιάς Γ401 (GR03170349)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Ασωπού-Γλυκόβρυσης Γ409 (GR03180320)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Ασωπού-Γλυκόβρυσης Γ413A (GR03180321)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Ασωπού-Γλυκόβρυσης Γ418Α (GR03180322)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Έλους - Βασιλοποτάμου 03/Γ2 (GR03180329)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Ασωπού-Γλυκόβρυσης 03/Γ3 (GR03180331)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Ασωπού-Γλυκόβρυσης Γ407Α (GR03180350)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Ασωπού-Γλυκόβρυσης Γ412 (GR03180351)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Έλους - Βασιλοποτάμου Γ415A (GR03180352)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Ασωπού-Γλυκόβρυσης Φ405 (GR03180370)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Νεάπολης Φ371 (GR03190323)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Νεάπολης Γ372 (GR03190324)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Νεάπολης Γ378 (GR03190325)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Νεάπολης 03/Γ5Α (GR03190337)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Κηθύρων ΚΓ/12 (GR03200332)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Κηθύρων ΚΓ/18 (GR03210333)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Σύστημα Μοναστηρακίου Π/ΚΟΡΠ (GR04010401)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Σύστημα Μοναστηρακίου Π/ΜΟΝ (GR04010402)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Σύστημα Μοναστηρακίου Π/ΑΧYΡ (GR04010406)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Σύστημα Βόνιτσας-Βουλκαριά Γ/ΠΑΛ (GR04020403)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Σύστημα Ακαρνανικών Ορέων ΥΓ/ΧΡΥΣ (GR04020407)