Υδατικό Διαμέρισμα Ονομασία Υδατικού Συστήματος Αποτελέσματα Σταθμού Παρακολούθησης (Στοιχεία Σταθμού)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Κορώνης M006 (GR01130151)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Χώρας M022 (GR01130155)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Ανω Μεσσηνίας M054 (GR01130166)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Παμίσου Π4 (GR01140131)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Παμίσου Π3 (GR01140132)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Φιλιατρών - Κυπαρισσίας 01/Γ8A (GR01150108)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Γαργαλιάνων Γ/ΓΑΡA (GR01150109)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Ρωμανού - Χώρας M014A (GR01150152)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Χώρας Π7 (GR01160110)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Ρωμανού - Χώρας 01/Γ7A (GR01160111)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Ρωμανού - Χώρας Π55 (GR01160144)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Ρωμανού - Χώρας Γ28 (GR01160146)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Ρωμανού - Χώρας M018 (GR01160153)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Ρωμανού - Χώρας M034 (GR01160162)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Ρωμανού - Χώρας M059 (GR01160170)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Παμίσου 01/Γ4Α (GR01170119)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Παμίσου Γ/ΚΑΛA (GR01170134)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Παμίσου 01/Γ2 (GR01170135)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Ανω Μεσσηνίας Γ/ΜΕΛA (GR01170141)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Ανω Μεσσηνίας M028 (GR01170158)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Παμίσου M029 (GR01170159)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Παμίσου M040 (GR01170164)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Παμίσου M057 (GR01170168)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Παμίσου M058 (GR01170169)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Παμίσου Γ239 (GR01170180)