Υδατικό Διαμέρισμα Ονομασία Υδατικού Συστήματος Αποτελέσματα Σταθμού Παρακολούθησης (Στοιχεία Σταθμού)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Παμίσου Γ249Α (GR01170181)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Κορώνης Π5 (GR01180120)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Κορώνης Π6 (GR01180121)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Μεθώνης Π24A (GR01190112)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Μεθώνης 01/Γ6 (GR01190113)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Μεθώνης Γ4 (GR01190182)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Μεθώνης Γ7 (GR01190183)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Μεθώνης Γ10 (GR01190184)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Μεθώνης Γ18 (GR01190185)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Σύστημα Μεθώνης Γ110Α (GR01190186)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Κεφαλλονιάς ΦΞ (GR02010000)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Κεφαλλονιάς ΚΠ1 (GR02010201)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Κεφαλλονιάς Γ120 (GR02010202)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Κεφαλλονιάς Γ130 (GR02010234)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Κεφαλλονιάς Γ140 (GR02010235)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Κεφαλλονιάς Γ-Α (GR02010259)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Κεφαλλονιάς Π7A (GR02010260)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Κεφαλλονιάς Π6 (GR02010261)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Κεφαλλονιάς Π8 (GR02010262)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Κεφαλλονιάς Π9 (GR02010263)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Κεφαλλονιάς Γ36 (GR02010264)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Κεφαλλονιάς Γ39 (GR02010265)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Κεφαλλονιάς Γ53.1 (GR02010266)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Κεφαλλονιάς Γ25 (GR02010267)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Κεφαλλονιάς Γ69 (GR02010268)