Υδατικό Διαμέρισμα Ονομασία Υδατικού Συστήματος Αποτελέσματα Σταθμού Παρακολούθησης (Στοιχεία Σταθμού)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Κεφαλλονιάς Π3 (GR02020231)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Κεφαλλονιάς Γ2 (GR02020232)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Βραχίωνα Γ/ΓΑΛ (GR02030203)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Βραχίωνα ΖΓ10 (GR02030204)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Βραχίωνα Γ9/81 (GR02030205)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Βραχίωνα ΖΓ55 (GR02030254)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Βραχίωνα ΖΓ50 (GR02030255)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Βραχίωνα ΖΓ41 (GR02030256)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Βραχίωνα Γ27 (GR02030257)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Βραχίωνα ΖΓ91 (GR02030258)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Πηνειού Γ/ΑΜΠ (GR02040209)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Πηνειού Γ/ΒΟΥΡ (GR02040210)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Πηνειού Γ405 (GR02040233)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Πηνειού ΗΓ19Α (GR02040241)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Πηνειού ΗΓ423 (GR02040242)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Πηνειού M077 (GR02040252)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Πηνειού ΗΓ14 (GR02040269)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Πηνειού ΗΓ213 (GR02040270)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Πηνειού ΗΓ422 (GR02040271)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Δυτικής Αχαΐας ΗΓ430 (GR02040272)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Δυτικής Αχαΐας ΗΠ404 (GR02040274)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Πηνειού ΗΠ410 (GR02040275)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Δυτικής Αχαΐας ΗΦ402 (GR02040276)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Πηνειού ΗΦ51 (GR02040277)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Πηνειού ΗΦ55 (GR02040278)