Υδατικό Διαμέρισμα Ονομασία Υδατικού Συστήματος Αποτελέσματα Σταθμού Παρακολούθησης (Στοιχεία Σταθμού)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Πηνειού ΗΦ56 (GR02040279)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Βόρειας Αχαΐας 02/Γ7 (GR02050215)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Βόρειας Αχαΐας 02/Γ8 (GR02050216)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Βόρειας Αχαΐας 02/Γ9 (GR02050218)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Βόρειας Αχαΐας ΑΓ63 (GR02050240)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Βόρειας Αχαΐας ΑΓ52 (GR02050280)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Βόρειας Αχαΐας ΑΓ61 (GR02050281)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Βόρειας Αχαΐας ΑΓ73 (GR02050282)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Βόρειας Αχαΐας ΑΓ82 (GR02050283)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Βόρειας Αχαΐας ΑΓ95 (GR02050284)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Κυλλήνης ΓΚ1 (GR02060206)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα π.Λαρισσού 02/Γ4 (GR02060207)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Δυτικής Αχαΐας 02/Γ2 (GR02060208)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα π.Πείρου 02/Γ5 (GR02060211)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Δυτικής Αχαΐας 4/ΥΠ (GR02060230)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα π.Πείρου ΑΓ22 (GR02060236)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα π.Λαρισσού ΑΓ27 (GR02060237)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα π.Λαρισσού ΑΓ28 (GR02060238)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα π.Λαρισσού ΑΓ440 (GR02060239)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Δυτικής Αχαΐας ΗΓ434 (GR02060243)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Δυτικής Αχαΐας ΗΓ49 (GR02060244)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Δυτικής Αχαΐας ΗΓ50 (GR02060245)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα π.Πείρου ΑΓ119 (GR02060285)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα π.Λαρισσού ΑΓ25 (GR02060286)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα π.Λαρισσού ΑΓ29 (GR02060287)