Υδατικό Διαμέρισμα Ονομασία Υδατικού Συστήματος Αποτελέσματα Σταθμού Παρακολούθησης (Στοιχεία Σταθμού)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα π.Λαρισσού ΑΓ450 (GR02060288)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα π.Πείρου Π/ΠΛΑΤ (GR02070212)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Παναχαϊκού Υ2 (GR02070214)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Δυτικού Ερύμανθου Π/ΚΑΚ (GR02080213)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Καλαβρύτων Π/ΚΑΛ (GR02090217)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Καλαβρύτων ΑΓ169 (GR02090289)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Καλαβρύτων ΑΓ175 (GR02090290)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Καλαβρύτων ΑΠ57 (GR02090291)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Παναχαϊκού ΑΠ59 (GR02090292)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Βόρειου Ερύμανθου ΑΓ171 (GR02090293)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Βάλτου - Εβροστίνας Κ/Π7 (GR02100219)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Βόρειας Κορινθίας Κ/Π6 (GR02100222)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Βάλτου - Εβροστίνας Κ/Π10 (GR02100224)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Βάλτου - Εβροστίνας Κ/Π22A (GR02110220)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Ζήρειας Κ/Π21 (GR02110221)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Κορίνθου - Κιάτου ΚΦ41 (GR02120201)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Κορίνθου - Κιάτου ΚΦ46 (GR02120202)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Βόρειας Κορινθίας ΚΦ6 (GR02120203)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Βόρειας Κορινθίας ΚΦ90 (GR02120204)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Κορίνθου - Κιάτου Γ/ΒΡΑ (GR02120223)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Κορίνθου - Κιάτου Κ/ΥΓ39ΑA (GR02120227)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Κορίνθου - Κιάτου Κ/ΥΓ281A (GR02120228)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Βόρειας Κορινθίας ΚΓ4Α (GR02120247)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Βόρειας Κορινθίας ΚΦ3 (GR02120248)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Κορίνθου - Κιάτου ΚΦ57 (GR02120249)