Υδατικό Διαμέρισμα Ονομασία Υδατικού Συστήματος Αποτελέσματα Σταθμού Παρακολούθησης (Στοιχεία Σταθμού)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Κορίνθου - Κιάτου M082 (GR02120253)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Κορίνθου - Κιάτου ΚΓ14A (GR02120294)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Βόρειας Κορινθίας ΚΓ140 (GR02120295)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Βόρειας Κορινθίας ΚΓ180 (GR02120296)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Βόρειας Κορινθίας ΚΓ201 (GR02120297)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Κορίνθου - Κιάτου ΚΓ47 (GR02120298)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Βόρειας Κορινθίας ΚΓ97 (GR02120299)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Νεμέας ΚΓ215A (GR02130205)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Νεμέας ΚΓ34 (GR02130206)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Αν. Αρκαδίας-Δυτ. Αργολίδας ΚΓ39 (GR02130207)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Βόρειας Κορινθίας ΚΦ11 (GR02130208)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Νεμέας Κ/ΠΠ (GR02130225)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Νεμέας ΚΓ35A (GR02130246)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Νεμέας ΚΦ59 (GR02130250)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Νεμέας ΚΦ64 (GR02130251)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Αν. Αρκαδίας-Δυτ. Αργολίδας 02/Γ10 (GR02140226)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Κεφαλλονιάς Γ34 (GR02200201)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Ιθάκης ΠΘ1 (GR02210000)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σύστημα Ιθάκης ΓΘ1 (GR02210001)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Κανδήλας Π13 (GR03010302)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Κανδήλας ΓΠ9 (GR03010303)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Αν. Αρκαδίας-Δυτ. Αργολίδας Γ/ΣΑΓΚ (GR03010304)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Αργολικού Πεδίου Π12 (GR03010315)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Αν. Αρκαδίας-Δυτ. Αργολίδας Π11 (GR03010316)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Αν. Αρκαδίας-Δυτ. Αργολίδας Π19 (GR03010317)