Υδατικό Διαμέρισμα Ονομασία Υδατικού Συστήματος Αποτελέσματα Σταθμού Παρακολούθησης (Στοιχεία Σταθμού)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Αν. Αρκαδίας-Δυτ. Αργολίδας Π10 (GR03010318)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Αν. Αρκαδίας-Δυτ. Αργολίδας Γ532A (GR03010377)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Αν. Αρκαδίας-Δυτ. Αργολίδας Γ565 (GR03010378)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Αν. Αρκαδίας-Δυτ. Αργολίδας Γ625 (GR03010379)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Αργολικού Πεδίου Γ/ΛΑΛA (GR03020334)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Αργολικού Πεδίου Γ/ΚΟΥ (GR03020340)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Αργολικού Πεδίου Γ/ΑΓΤ (GR03020341)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Αν. Αρκαδίας-Δυτ. Αργολίδας Γ524 (GR03020358)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Αργολικού Πεδίου Γ548 (GR03020359)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Αργολικού Πεδίου Γ560 (GR03020360)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Αργολικού Πεδίου Γ623 (GR03020363)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Μαυροβουνίου - Διδύμων Γ624A (GR03020364)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Μαυροβουνίου - Διδύμων M095 (GR03020375)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Αργολικού Πεδίου M098A (GR03020376)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Αργολικού Πεδίου Γ531 (GR03020380)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Αν. Αρκαδίας-Δυτ. Αργολίδας Γ542A (GR03020381)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Αργολικού Πεδίου Γ563A (GR03020382)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Αργολικού Πεδίου Γ594 (GR03020383)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Αργολικού Πεδίου Γ621A (GR03020384)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Αργολικού Πεδίου Γ763A (GR03020385)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Βόρειας Κορινθίας Κ/ΥΓΠ (GR03030229)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Αραχναίου Γ/ΣΟΦ (GR03030232)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Μαυροβουνίου - Διδύμων 03/Γ10 (GR03030335)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Μαυροβουνίου - Διδύμων Φ339 (GR03030369)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Μαυροβουνίου - Διδύμων Γ351 (GR03030386)