Υδατικό Διαμέρισμα Ονομασία Υδατικού Συστήματος Αποτελέσματα Σταθμού Παρακολούθησης (Στοιχεία Σταθμού)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Μαυροβουνίου - Διδύμων Γ358A (GR03030387)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Μαυροβουνίου - Διδύμων Γ787 (GR03030388)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Μαυροβουνίου - Διδύμων Γ367 (GR03030389)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Αραχναίου Γ368A (GR03030390)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Τροιζηνίας Γ16A (GR03040338)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Τροιζηνίας Γ12/96 (GR03040391)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Τροιζηνίας Γ131/96 (GR03040392)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Τροιζηνίας Γ135/96 (GR03040393)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Τροιζηνίας Φ1/96 (GR03040394)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Τροιζηνίας Φ2/96 (GR03040395)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Τροιζηνίας Φ25/96 (GR03040396)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Πορτοχελίου Γ/ΠΟΡ (GR03050336)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Πορτοχελίου Φ364 (GR03050397)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Πορτοχελίου Γ330 (GR03050398)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Πορτοχελίου Φ333A (GR03050399)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα οροπεδίου Τρίπολης Γ616A (GR03060301)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα οροπεδίου Τρίπολης Γ728 (GR03060302)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα οροπεδίου Τρίπολης Γ583Α (GR03060303)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα οροπεδίου Τρίπολης Γ/ΤΡΙΠ (GR03060305)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα οροπεδίου Τρίπολης Γ/ΚΕΡ (GR03060345)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα οροπεδίου Τρίπολης Γ582A (GR03060361)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα οροπεδίου Τρίπολης Γ586 (GR03060362)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα οροπεδίου Τρίπολης Φ752 (GR03060374)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Πελλάνας - Σκορτσινού Π20 (GR03070301)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Σύστημα Πελλάνας - Σκορτσινού Π6 (GR03070306)