Διατίθενται για κάθε σταθμό, τα δεδομένα παρακολούθησης των βιολογικών, χημικών, φυσικοχημικών, υδρομορφολογικών και ποσοτικών παραμέτρων. Αναλυτικότερα δεδομένα που αφορούν στις παρακολουθούμενες βιολογικές παραμέτρους, μπορούν να διατεθούν κατόπιν σχετικού αιτήματος στο info.egy@prv.ypeka.gr.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Υδατικό Διαμέρισμα Ονομασία Υδατικού Συστήματος Αποτελέσματα Σταθμού Παρακολούθησης (Στοιχεία Σταθμού)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Ελισσών Π. THOKNA (GR0001000400130270H500)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Ελισσών Π. ELISSON (GR0001000400130290N500)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Λούσιος Π. LUSIOS_C (GR0001000400130320N500)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Λούσιος Π. LUSIOS_S (GR0001000400130330N500)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Λαγκαδιανό Ρ. LAGADIOTIKO (GR0001000400130360N500)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Λάδων Π. TROPAIA (GR0001000400130370N500)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Λάδων Π. LADON_FRAGMA (GR0001000400130380N500)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Ερύμανθος Π. XIROKAMBOS (GR0001000400130390N500)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Ερύμανθος Π. FOLOI (GR0001000400130400N500)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Ερύμανθος Π. DEH_3POTAMOS (GR0001000400130410N500)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Νέδων Π. NEDON (GR0001000400150010H500)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Τζιρόρεμα TZIROREMA (GR0001000400160010H500)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) 'Αρις Π. ARIS (GR0001000400160050H500)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) 'Αρις Π. ARIOXORI (GR0001000400160060N500)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Πάμισος Π. MESSINI (GR0001000400170010H500)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Πάμισος Π. PAMISSOS (GR0001000400170020N500)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Πάμισος Π. AG_FLOROS (GR0001000400170030H500)
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01) Μαυροζούμενα Ρ. VALYRA (GR0001000400170040N500)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Ακτές Πελοποννήσου στο Δίαυλο Ζακύνθου Killini (GR000200010001N500)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Πατραϊκός Κόλπος S. Patraikos (GR000200010004N200)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Πατραϊκός Κόλπος Patra (GR000200010004N400)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Πατραϊκός Κόλπος W. Patraikos (GR000200010004N600)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Κορινθιακός Κόλπος - Ακτές Πελοποννήσου Aigio (GR000200010005N300)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Κορινθιακός Κόλπος - Ακτές Πελοποννήσου Xylokastro (GR000200010005N600)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Όρμος Κορίνθου Korinthos (GR000200010006N500)