Διατίθενται για κάθε σταθμό, τα δεδομένα παρακολούθησης των βιολογικών, χημικών, φυσικοχημικών, υδρομορφολογικών και ποσοτικών παραμέτρων. Αναλυτικότερα δεδομένα που αφορούν στις παρακολουθούμενες βιολογικές παραμέτρους, μπορούν να διατεθούν κατόπιν σχετικού αιτήματος στο info.egy@prv.ypeka.gr.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Υδατικό Διαμέρισμα Ονομασία Υδατικού Συστήματος Αποτελέσματα Σταθμού Παρακολούθησης (Στοιχεία Σταθμού)
Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07) Ασωπός Π. (Βουριένης) ASSOPOS_UP (GR0007000400200110N300)
Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07) Ασωπός Π. (Βουριένης) THERMIDONAS (GR0007000400200110N700)
Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07) Ασωπός Π. (Βουριένης) DAFNOULA (GR0007000400200120N500)
Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07) Αλαργινό Ρ. ATALANTI (GR0007000400210100N500)
Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07) Αλαργινό Ρ. KALAPODI (GR0007000400210110N500)
Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07) Πλατανιάς Ρ. PLATAN_DW (GR0007000400220100N500)
Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07) Πλατανιάς Ρ. PLATAN_UP (GR0007000400220110N500)
Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07) Τρανη Σουδα SUDA_DW (GR0007000400230100N500)
Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07) Τρανη Σουδα SUDA_UP (GR0007000400230110N500)
Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07) Λατζόρρεμα LAJO (GR0007000400240100N500)
Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07) Σπερχειός Π. (Αλαμάνα) ELKE (GR0007000400250110N500)
Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07) Ασωπός Π. DAMASTA (GR0007000400250120N500)
Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07) Γοργοπόταμος GORGO_DW (GR0007000400250150N500)
Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07) Γοργοπόταμος GORGO_UP (GR0007000400250160N500)
Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07) Σπερχειός Π. (Αλαμάνα) ALAMANA (GR0007000400250190N500)
Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07) Κριθαρόρρεμα KRITHAR (GR0007000400250210N500)
Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07) Βιστρίτσα Ρ. VISTRITSA_DW (GR0007000400250230N500)
Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07) Βιστρίτσα Ρ. VISTRITSA_UP (GR0007000400250240N500)
Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07) Σπερχειός Π. (Αλαμάνα) MAKRI (GR0007000400250260N500)
Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07) Σπερχειός Π. (Αλαμάνα) FTERI (GR0007000400250340N500)
Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07) Σπερχειός Π. (Αλαμάνα) FITOLI (GR0007000400250350N500)
Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07) Σπερχειός Π. (Αλαμάνα) T_SPER (GR0007000400260100A500)
Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07) Τάφρος Λαμίας T_LAM (GR0007000400270110A500)
Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07) Ξεριάς Ρ. XERIAS (GR0007000400270120N500)
Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07) Δριστελόρρεμα DRISTEL (GR0007000400280100N500)