Διατίθενται για κάθε σταθμό, τα δεδομένα παρακολούθησης των βιολογικών, χημικών, φυσικοχημικών, υδρομορφολογικών και ποσοτικών παραμέτρων. Αναλυτικότερα δεδομένα που αφορούν στις παρακολουθούμενες βιολογικές παραμέτρους, μπορούν να διατεθούν κατόπιν σχετικού αιτήματος στο info.egy@prv.ypeka.gr.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Υδατικό Διαμέρισμα Ονομασία Υδατικού Συστήματος Αποτελέσματα Σταθμού Παρακολούθησης (Στοιχεία Σταθμού)
Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07) Σαπουνόρρεμα SAPUNO (GR0007000400290100N500)
Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07) Ρεματιά AXINOS (GR0007000400300100N500)
Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07) Ρεματιά REMATIA (GR0007000400300110N500)
Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07) Ξηροπόταμος XIROPOTAMOS (GR0007000400310100N500)
Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07) Κηρεύς Ρ. KIREFS (GR0007000400320100N500)
Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07) Ρέμα 2 Ν. Εύβοια AG_LUKAS (GR0007000400400100N500)
Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07) Σαρανταπόταμος 40POTAMOS (GR0007000400410100N500)
Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07) Λήδας Π. Ξεριάς LIDAS (GR0007000400420100N500)
Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07) Μεσάπιος Ρ. MESAPIOS (GR0007000400430100N500)
Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07) Σκίτσα Ρ. SKITSA (GR0007000400480100N500)
Θεσσαλία (GR08) Παγασσιτικός Κόλπος Trikeri (GR000800010004N200)
Θεσσαλία (GR08) Παγασσιτικός Κόλπος C. Pagasitikos (GR000800010004N400)
Θεσσαλία (GR08) Παγασσιτικός Κόλπος W. Pagasitikos (GR000800010004N600)
Θεσσαλία (GR08) Παγασσιτικός Κόλπος E. Pagasitikos (GR000800010004N800)
Θεσσαλία (GR08) Όρμος Βόλου Volos (GR000800010005H500)
Θεσσαλία (GR08) Τεχνητή Λίμνη Κάρλας Techniti Limni Karlas (GR000800030010H500)
Θεσσαλία (GR08) Τεχνητή Λίμνη Σμόκοβου Techniti Limni Smokovou (GR000800030020H500)
Θεσσαλία (GR08) 7T MELISSA (GR0008000400010100A500)
Θεσσαλία (GR08) 1T KASTRI (GR0008000400020100A500)
Θεσσαλία (GR08) Ζηλιάνα Π. KALIPEFKI (GR0008000400200110N500)
Θεσσαλία (GR08) Πηνειός Π. P004 (GR0008000400220100N500)
Θεσσαλία (GR08) Πηνειός Π. P028 (GR0008000400220110N500)
Θεσσαλία (GR08) Πηνειός Π. P061 (GR0008000400220120N500)
Θεσσαλία (GR08) Πηνειός Π. P073 (GR0008000400220130N500)
Θεσσαλία (GR08) Πηνειός Π. P088 (GR0008000400220140N500)