Διατίθενται για κάθε σταθμό, τα δεδομένα παρακολούθησης των βιολογικών, χημικών, φυσικοχημικών, υδρομορφολογικών και ποσοτικών παραμέτρων. Αναλυτικότερα δεδομένα που αφορούν στις παρακολουθούμενες βιολογικές παραμέτρους, μπορούν να διατεθούν κατόπιν σχετικού αιτήματος στο info.egy@prv.ypeka.gr.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Υδατικό Διαμέρισμα Ονομασία Υδατικού Συστήματος Αποτελέσματα Σταθμού Παρακολούθησης (Στοιχεία Σταθμού)
Θεσσαλία (GR08) Πηνειός Π. PIN_IND (GR0008000400220150H500)
Θεσσαλία (GR08) Πηνειός Π. P145 (GR0008000400220160A500)
Θεσσαλία (GR08) Κουσμπασανιώτικο Ρ. KOUSBASAN (GR0008000400220170H500)
Θεσσαλία (GR08) Κουσμπασανιώτικο Ρ. LEFKI (GR0008000400220180N500)
Θεσσαλία (GR08) Τιταρήσιος Π. TITAR_DW (GR0008000400220190N500)
Θεσσαλία (GR08) Τιταρήσιος Π. TITAR_MD (GR0008000400220200H500)
Θεσσαλία (GR08) Ελασσονίτικος Π. MAGULA (GR0008000400220250N500)
Θεσσαλία (GR08) Ελασσονίτικος Π. ELASSON_MD (GR0008000400220260N500)
Θεσσαλία (GR08) Ελασσονίτικος Π. ELASSON_UP (GR0008000400220270N500)
Θεσσαλία (GR08) Τιταρήσιος Π. TITAR_UP (GR0008000400220280N500)
Θεσσαλία (GR08) Πηνειός Π. TERPSITHEA (GR0008000400220310N500)
Θεσσαλία (GR08) Πηνειός Π. P202 (GR0008000400220320N500)
Θεσσαλία (GR08) Πηνειός Π. P223 (GR0008000400220330N500)
Θεσσαλία (GR08) Πηνειός Π. P263 (GR0008000400220340N500)
Θεσσαλία (GR08) Ενιπεύς Π. ENIPEA (GR0008000400220350N500)
Θεσσαλία (GR08) Ενιπεύς Π. VAMVAKOU (GR0008000400220360N500)
Θεσσαλία (GR08) Ενιπεύς Π. SKOPIA (GR0008000400220380N500)
Θεσσαλία (GR08) Φιλιαδόρρεμα KARYAI (GR0008000400220400N500)
Θεσσαλία (GR08) Σοφαδίτης Π. SOFAD (GR0008000400220420N500)
Θεσσαλία (GR08) Τάφρος Ξυνιάδας T_XINIADA (GR0008000400220490A500)
Θεσσαλία (GR08) Φαρσαλιώτης Π. FARSAL (GR0008000400220500N500)
Θεσσαλία (GR08) Μακρύρεμμα MAKRY (GR0008000400220510N500)
Θεσσαλία (GR08) Καλέντζης Π. PSATHO (GR0008000400220520N500)
Θεσσαλία (GR08) Καλέντζης Π. KALENJI (GR0008000400220530N500)
Θεσσαλία (GR08) Καράμπαλης Π. KARABALI (GR0008000400220550N500)