Διατίθενται για κάθε σταθμό, τα δεδομένα παρακολούθησης των βιολογικών, χημικών, φυσικοχημικών, υδρομορφολογικών και ποσοτικών παραμέτρων. Αναλυτικότερα δεδομένα που αφορούν στις παρακολουθούμενες βιολογικές παραμέτρους, μπορούν να διατεθούν κατόπιν σχετικού αιτήματος στο info.egy@prv.ypeka.gr.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Υδατικό Διαμέρισμα Ονομασία Υδατικού Συστήματος Αποτελέσματα Σταθμού Παρακολούθησης (Στοιχεία Σταθμού)
Θεσσαλία (GR08) Πηνειός Π. P266 (GR0008000400220580N500)
Θεσσαλία (GR08) Μέγα Ρέμα MEGA (GR0008000400220590N500)
Θεσσαλία (GR08) Ληθαίος Π. LITHEO_DW (GR0008000400220600N500)
Θεσσαλία (GR08) Νεοχωρίτης Π. KLOKOTO (GR0008000400220610N500)
Θεσσαλία (GR08) Νεοχωρίτης Π. NEOXOR (GR0008000400220620N500)
Θεσσαλία (GR08) Ληθαίος Π. TRIKALA (GR0008000400220630H500)
Θεσσαλία (GR08) Ληθαίος Π. TRIKALA_UP (GR0008000400220640N500)
Θεσσαλία (GR08) Ληθαίος Π. LITHEO_UP (GR0008000400220650N500)
Θεσσαλία (GR08) Πηνειός Π. P300 (GR0008000400220670N500)
Θεσσαλία (GR08) Πάμισος Π. PAMISOS (GR0008000400220680N500)
Θεσσαλία (GR08) Δυτική Κοίτη Τρικάλων KIT_TRIK (GR0008000400220700N500)
Θεσσαλία (GR08) Πορταϊκός Π. PORTAIK (GR0008000400220710N500)
Θεσσαλία (GR08) Πορταϊκός Π. PYLI (GR0008000400220720N500)
Θεσσαλία (GR08) Πηνειός Π. P388 (GR0008000400220730N500)
Θεσσαλία (GR08) Πηνειός Π. P410 (GR0008000400220750N500)
Θεσσαλία (GR08) Μπάτσα Ρ. BATSA (GR0008000400220760N500)
Θεσσαλία (GR08) Κλεινοβίτικος Π. KLINOVIT (GR0008000400220780N500)
Θεσσαλία (GR08) Καστανιώτικο Ρ. KASTANIOT (GR0008000400220790N500)
Θεσσαλία (GR08) Μαλακασιώτικο Ρ. MALAKASIOT (GR0008000400220800N500)
Θεσσαλία (GR08) Λαχανόρρεμα LAXANO (GR0008000400270100N500)
Θεσσαλία (GR08) Χολόρρεμα XOLOREM (GR0008000400280100N500)
Θεσσαλία (GR08) Ξεριάς Αλμυρού Ρ. ALMYR_DW (GR0008000400290100N500)
Θεσσαλία (GR08) Ξεριάς Αλμυρού Ρ. ALMYR_UP (GR0008000400290110N500)
Θεσσαλία (GR08) Ξηρόρεμμα Ρ. XIRORE (GR0008000400300100N500)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Έξω Θερμαϊκός Κόλπος - Παραλία Κατερίνης TP32 (GR000900010002N500)