Διατίθενται για κάθε σταθμό, τα δεδομένα παρακολούθησης των βιολογικών, χημικών, φυσικοχημικών, υδρομορφολογικών και ποσοτικών παραμέτρων. Αναλυτικότερα δεδομένα που αφορούν στις παρακολουθούμενες βιολογικές παραμέτρους, μπορούν να διατεθούν κατόπιν σχετικού αιτήματος στο info.egy@prv.ypeka.gr.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Υδατικό Διαμέρισμα Ονομασία Υδατικού Συστήματος Αποτελέσματα Σταθμού Παρακολούθησης (Στοιχεία Σταθμού)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Εκβολικό Σύστημα Λουδία - Αλιάκμονα Ekvoles Loudia Aliakmona (GR000900020001N500)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Λιμνοθάλασσα Κίτρου Alyki Kitrous (GR000900020002N500)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Τεχνητή Λίμνη Ασωμάτων Techniti Limni Asomaton (GR000900030010H500)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Τεχνητή Λίμνη Σφηκιάς Techniti Limni Sfikias (GR000900030019H500)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Τεχνητή Λίμνη Πολυφύτου Techniti Limni Polyfytou (GR000900030028H500)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Λίμνη Βεγορίτιδα Limni Vegoritida (GR000900030037N500)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Λίμνη Πετρών Limni Petron (GR000900030046N500)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Λίμνη Χειμαδίτιδα Limni Cheimaditida (GR000900030055N500)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Λίμνη Ζάζαρη Limni Zazari (GR000900030064N500)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Λίμνη Καστοριάς Limni Kastorias (GR000900030073H500)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Λίμνη Μικρή Πρέσπα Limni Mikri Prespa A (GR000900030A82N300)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Λίμνη Μικρή Πρέσπα Limni Mikri Prespa B (GR000900030A82N700)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Λίμνη Μεγάλη Πρέσπα Limni Megali Prespa A (GR00090003AF91N300)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Λίμνη Μεγάλη Πρέσπα Limni Megali Prespa B (GR00090003AF91N700)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Κοιλάδα Π. KOILADA (GR0009000400010100H500)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Αμύντα Ρ. AMYNTAS (GR0009000400020100N500)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Στάρα Ρ. AG. GERMANOS (GR0009000400030100N500)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Αλιάκμων Π. NISELI (GR0009000400200120N300)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Αλιάκμων Π. T2 (GR0009000400200120N700)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Κρασοπούλι MELIKI (GR0009000400200130N500)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Τάφρος LOUT_UP (GR0009000400200140A300)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Τάφρος T1 (GR0009000400200140A700)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Τριπόταμος 3POTAM (GR0009000400200150N500)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Αραπίτσα Ρ. ARAP_DW (GR0009000400200180N500)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Αραπίτσα Ρ. ARAP_UP (GR0009000400200190N500)