Διατίθενται για κάθε σταθμό, τα δεδομένα παρακολούθησης των βιολογικών, χημικών, φυσικοχημικών, υδρομορφολογικών και ποσοτικών παραμέτρων. Αναλυτικότερα δεδομένα που αφορούν στις παρακολουθούμενες βιολογικές παραμέτρους, μπορούν να διατεθούν κατόπιν σχετικού αιτήματος στο info.egy@prv.ypeka.gr.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Υδατικό Διαμέρισμα Ονομασία Υδατικού Συστήματος Αποτελέσματα Σταθμού Παρακολούθησης (Στοιχεία Σταθμού)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Νυφοπηγή Ρ. RIZARI (GR0009000400200220N500)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Μαυροπόταμος XRYSI (GR0009000400200260N500)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Ασπροπόταμος 2 ORMA (GR0009000400200280N500)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Φτελιάς Ρ. KAISAREIA (GR0009000400200340N500)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Αγ. Μάρκου Ρ. AG.MARKOU (GR0009000400200360N500)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Αλιάκμων Π. SIMB_BEN (GR0009000400200380N500)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Βενέτικος Π. 1 KRANIA (GR0009000400200420N500)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Γρεβενιώτικος Π. GREVENIOT (GR0009000400200450N500)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Προμόριτσα Π . PRAMORITSA (GR0009000400200460N500)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Αλιάκμων Π. PLATANIA (GR0009000400200490N500)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Αλιάκμων Π. KOSTARAZI (GR0009000400200500H500)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Ξηροπόταμος XIROPOT (GR0009000400200510N500)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Κερασιές Ρ. KERAS_DW (GR0009000400210100N500)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Κερασιές Ρ. KERAS_UP (GR0009000400210110N500)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Ρέμα 2 KORINOS (GR0009000400220100N500)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Μαυρονέρι Π. MAVRONER (GR0009000400230100N500)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Πιστεριές Ρ. GORTSILAKAS (GR0009000400230130N500)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Λύγκος Π. FLORINA (GR000900040F900100N500)
Δυτ. Μακεδονία (GR09) Παλαιόν Ρέμα GEROPLATAN (GR000900040F900110N500)
Κεντρ. Μακεδονία (GR10) Κόλπος Ιερισσού (Χαλκιδική) Stratoni (GR001000010002N500)
Κεντρ. Μακεδονία (GR10) Σιγγιτικός Κόλπος (Χαλκιδική) Vourvourou (GR001000010004N500)
Κεντρ. Μακεδονία (GR10) Κασσανδρινός Κόλπος (Χαλκιδική) Afytos (GR001000010006N500)
Κεντρ. Μακεδονία (GR10) Έσω Θερμαϊκός Κόλπος - Ν. Μηχανιώνα TP16 (GR001000010009N300)
Κεντρ. Μακεδονία (GR10) Κόλπος Θεσσαλονίκης TP10 (GR001000010010H300)
Κεντρ. Μακεδονία (GR10) Εκβολικό Σύστημα Αξιού Ekvoles Axiou (GR001000020001N500)