Διατίθενται για κάθε σταθμό, τα δεδομένα παρακολούθησης των βιολογικών, χημικών, φυσικοχημικών, υδρομορφολογικών και ποσοτικών παραμέτρων. Αναλυτικότερα δεδομένα που αφορούν στις παρακολουθούμενες βιολογικές παραμέτρους, μπορούν να διατεθούν κατόπιν σχετικού αιτήματος στο info.egy@prv.ypeka.gr.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Υδατικό Διαμέρισμα Ονομασία Υδατικού Συστήματος Αποτελέσματα Σταθμού Παρακολούθησης (Στοιχεία Σταθμού)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Γλαύκος Π. GLAFKOS (GR0002000400130020H500)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Γλαύκος Π. PETROTO (GR0002000400130030H500)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Γλαύκος Π. POURNARI (GR0002000400130040H500)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σελινούς Π. SELINOUS (GR0002000400140010N500)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Σελινούς Π. MELISSIA (GR0002000400140030N500)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Βουραϊκός Π. DIAKOPTO (GR0002000400150010N500)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Βουραϊκός Π. VOURAIKOS (GR0002000400150020N500)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Βουραϊκός Π. DOUMENA (GR0002000400150030N500)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Βουραϊκός Π. KALAVRITA (GR0002000400150040N500)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Κράθις Π. KRATHIS (GR0002000400160010N500)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Κράθις Π. TSIVLOS (GR0002000400160020N500)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Κράθις Π. KRATHIS_UP (GR0002000400160040N500)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Κριός Π. KRIOS (GR0002000400170010N500)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Τρικαλίτικος Π. TRIKALITIKOS (GR0002000400180010N500)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Ασωπός Π. SIKYON (GR0002000400190010N500)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Ασωπός Π. ASOPOS (GR0002000400190030N500)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Ασωπός Π. PLATANI (GR0002000400190040N500)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Ραιζάνη Ρ. RAIZANH (GR0002000400200010N500)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Ποταμιά Ρ. KORINTHOS (GR0002000400210010H500)
Βόρ. Πελοπόννησος (GR02) Ποταμιά Ρ. POTAMIA (GR0002000400210020N500)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Δίαυλος Ύδρας - Δοκού - Σπετσών Dokos (GR000300010001N500)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Αργολικός Κόλπος Vourlias (GR000300010002N300)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Αργολικός Κόλπος Argolikos (GR000300010002N600)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Ακτές Λακωνικού Κόλπου Gytheio (GR000300010005N300)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Ακτές Λακωνικού Κόλπου Evrotas (GR000300010005N600)