Διατίθενται για κάθε σταθμό, τα δεδομένα παρακολούθησης των βιολογικών, χημικών, φυσικοχημικών, υδρομορφολογικών και ποσοτικών παραμέτρων. Αναλυτικότερα δεδομένα που αφορούν στις παρακολουθούμενες βιολογικές παραμέτρους, μπορούν να διατεθούν κατόπιν σχετικού αιτήματος στο info.egy@prv.ypeka.gr.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Υδατικό Διαμέρισμα Ονομασία Υδατικού Συστήματος Αποτελέσματα Σταθμού Παρακολούθησης (Στοιχεία Σταθμού)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Ίναχος Π. N_KIOS (GR0003000400100010H500)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Ίναχος Π. INAXOS (GR0003000400100020H500)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Δερβένι Ρ. KOUTSOPODI (GR0003000400100030H500)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Δερβένι Ρ. DERVENI (GR0003000400100040N500)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Ίναχος Π. KOUTS_INAXOS (GR0003000400100060N500)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Ίναχος Π. STATHEIKA (GR0003000400100070N500)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Ξεριάς Π. ARGOS (GR0003000400100100H500)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Ξεριάς Π. UP_ARGOS (GR0003000400100110N500)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Ξεριάς Π. XERIAS (GR0003000400100120N500)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Ξόρβιο Ρ. XORVIO (GR0003000400110010N500)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Τανός Π. TANOS (GR0003000400120010N500)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Βρασιάτης Ρ. VRASIATIS (GR0003000400130020N500)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Μαριόρρεμα MARIOREMA (GR0003000400150030N500)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Ευρώτας Π. EK_EVROTAS (GR0003000400160010A500)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Ευρώτας Π. LEIMONAS (GR0003000400160020N500)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Ευρώτας Π. SKALA (GR0003000400160030N500)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Ευρώτας Π. VRODAMAS (GR0003000400160040N500)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Ευρώτας Π. SPARTI (GR0003000400160060N500)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Οινούς Ρ. OINOUS (GR0003000400160070N500)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Αραχωβίτικο Ρ. KARYAI (GR0003000400160140N500)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Ευρώτας Π. PARDALION (GR0003000400160160N500)
Ανατολ. Πελοπόννησος (GR03) Ράσινα Ρ. RASINA (GR0003000400160260N500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Θάλασσα Μεσολογγίου Messolonghi (GR000400010002N500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Ανατ. Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Εχινάδες) Echinades (GR000400010003N500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου (Κεντρική, Κλείσοβα) Mesolongi-Kleisova-2 (GR000400020001N300)