Διατίθενται για κάθε σταθμό, τα δεδομένα παρακολούθησης των βιολογικών, χημικών, φυσικοχημικών, υδρομορφολογικών και ποσοτικών παραμέτρων. Αναλυτικότερα δεδομένα που αφορούν στις παρακολουθούμενες βιολογικές παραμέτρους, μπορούν να διατεθούν κατόπιν σχετικού αιτήματος στο info.egy@prv.ypeka.gr.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Υδατικό Διαμέρισμα Ονομασία Υδατικού Συστήματος Αποτελέσματα Σταθμού Παρακολούθησης (Στοιχεία Σταθμού)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου (Κεντρική, Κλείσοβα) Mesolongi-Kleisova-1 (GR000400020001N600)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού Aitoliko (GR000400020002N500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Εκβολές Αχελώου Ekvoles Acheloos (GR000400020003N500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Λιμνοθάλασσα Στενών (Λευκάδας) Stena Lefkadas (GR000400020004N500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Τεχνητή Λίμνη Μόρνου Techniti Limni Mornou (GR000400030010H500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Τεχνητή Λίμνη Εύηνου Techniti Limni Evinou (GR000400030018H500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Τεχνητή Λίμνη Ταυρωπού Techniti Limni Tavropou (GR000400030026H500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Λίμνη Τριχωνίδα Limni Trichonida (GR000400030034N500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών Techniti Limni Kremaston (GR000400030042H500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Τεχνητή Λίμνη Καστρακίου Techniti Limni Kastrakiou (GR000400030050H500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Λίμνη Λυσιμαχεία Limni Lysimacheia (GR000400030058H500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Τεχνητή Λίμνη Στράτου Techniti Limni Stratou (GR000400030066H500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Λίμνη Οζερός Limni Ozeros (GR000400030074N500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Λίμνη Αμβρακία Limni Amvrakia (GR000400030082N500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Λίμνη Βουλκαριά Limni Voulkaria (GR000400030090N500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Λίμνη Σαλτίνη Limni Saltini (GR000400030098N500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Ερμίτσας Ρ. PANAITOL (GR0004000400020100N500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Ενωτική Τάφρος EN_TRICH (GR0004000400030100A500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Ρ. Ερατεινής ERATEINI (GR0004000400200100N500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Μόρνος Π. 2 MORNOS_DW (GR0004000400210100H500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Μόρνος Π. 2 MORNOS_MD (GR0004000400210130H500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Μόρνος Π. 1 MORNOS_UP (GR0004000400210170N500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Λογγιές Ρ. LOGGIES (GR0004000400220100N500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Εύηνος Π. 1 EVINOS (GR0004000400240100N500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Εύηνος Π. 1 EVINOS DW (GR0004000400240110N500)