Διατίθενται για κάθε σταθμό, τα δεδομένα παρακολούθησης των βιολογικών, χημικών, φυσικοχημικών, υδρομορφολογικών και ποσοτικών παραμέτρων. Αναλυτικότερα δεδομένα που αφορούν στις παρακολουθούμενες βιολογικές παραμέτρους, μπορούν να διατεθούν κατόπιν σχετικού αιτήματος στο info.egy@prv.ypeka.gr.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Υδατικό Διαμέρισμα Ονομασία Υδατικού Συστήματος Αποτελέσματα Σταθμού Παρακολούθησης (Στοιχεία Σταθμού)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Αγριλιάς Ρ. AG_THOMAS (GR0004000400250100N500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Αγριλιάς Ρ. AGRILIAS (GR0004000400250110N500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Αχελώος Π. 2 KATOXI (GR0004000400260110H500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Αχελώος Π. 2 RIGANI (GR0004000400260130H500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Διμηκος Π. DIMHKOS (GR0004000400260140A500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Τάφρος Υπερχείλισης Οζερού GURIOTISA (GR0004000400260150A500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Αχελώος Π. 2 OXTHIA (GR0004000400260160H500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Πρασιάς Ρ. ARGIRI (GR0004000400260230N500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Αχελώος Π. 1 PANAGIA (GR0004000400260280N500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Πλατανιάς Ρ. 3 STOUR (GR0004000400260310N500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Κουμπουργιανίτικο Ρ. SPILIA (GR0004000400260330N500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Αχελώος Π. 1 PER10 (GR0004000400260380H500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Αχελώος Π. 1 PER09.1 (GR0004000400260400H500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Καναΐτικο Ρ. PER06.1 (GR0004000400260440N500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Αχελώος Π. 1 PER12 (GR0004000400260470N500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Αγραφιώτης Π. KRYONERI (GR0004000400260480N500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Αγραγιώτης Π. ANARGYRI (GR0004000400260490N500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Ταυρωπός Π. PAPARUSIO (GR0004000400260510N500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Ταυρωπός Π. G_PAPADIAS (GR0004000400260520N500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Ταυρωπός Π. TAYRO (GR0004000400260530H500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Κρικελιώτης Ρ. TRIKFARA (GR0004000400260570N500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Καρπενισιώτης Ρ. KLEIDI (GR0004000400260590N500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Καρπενισιώτης Ρ. PARK_KYKL (GR0004000400260600N500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Κρικελιώτης Ρ. KRIKELOPOTAMOS (GR0004000400260620N500)
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04) Κρικελιώτης Ρ. KRIKELI (GR0004000400260630N500)