Διατίθενται για κάθε σταθμό, τα δεδομένα παρακολούθησης των βιολογικών, χημικών, φυσικοχημικών, υδρομορφολογικών και ποσοτικών παραμέτρων. Αναλυτικότερα δεδομένα που αφορούν στις παρακολουθούμενες βιολογικές παραμέτρους, μπορούν να διατεθούν κατόπιν σχετικού αιτήματος στο info.egy@prv.ypeka.gr.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Υδατικό Διαμέρισμα Ονομασία Υδατικού Συστήματος Αποτελέσματα Σταθμού Παρακολούθησης (Στοιχεία Σταθμού)
Ήπειρος (GR05) Άραχθος Π. AKROPOTAMI (GR0005000400210110H500)
Ήπειρος (GR05) Άραχθος Π. ARTA (GR0005000400210120H500)
Ήπειρος (GR05) Άραχθος Π. ELATO (GR0005000400210240N300)
Ήπειρος (GR05) Άραχθος Π. GEF. BALDUMA (GR0005000400210240N500)
Ήπειρος (GR05) Άραχθος Π. VARDAS (GR0005000400210240N700)
Ήπειρος (GR05) Μετσοβίτικος Π. VOTONOSI (GR0005000400210260H500)
Ήπειρος (GR05) Μετσοβίτικος Π. METSOVO (GR0005000400210270N500)
Ήπειρος (GR05) Μέγας Λάκκος Ρ. MEGA LAKKO (GR0005000400210320N500)
Ήπειρος (GR05) Λούρος Π. AG. SPYRIDONAS (GR0005000400220100N200)
Ήπειρος (GR05) Λούρος Π. GEF. KALOGIROU (GR0005000400220100N400)
Ήπειρος (GR05) Λούρος Π. PETRA (GR0005000400220100N800)
Ήπειρος (GR05) Λούρος Π. LOURO_HM (GR0005000400220120H500)
Ήπειρος (GR05) Λούρος Π. AG_GEORGIOS (GR0005000400220130N500)
Ήπειρος (GR05) Αχερών Π. (Μαυροπόταμος) MAVROPOTAMO (GR0005000400240100N500)
Ήπειρος (GR05) Αχερών Π. (Μαυροπόταμος) GLIKI (GR0005000400240110N500)
Ήπειρος (GR05) Θύαμις Π. Καλαμάς KESTRINI (GR0005000400250110N500)
Ήπειρος (GR05) Θύαμις Π. Καλαμάς RAGIO (GR0005000400250120N500)
Ήπειρος (GR05) Θύαμις Π. Καλαμάς KASTRI (GR0005000400250130N500)
Ήπειρος (GR05) Θύαμις Π. Καλαμάς STENAKI (GR0005000400250150N500)
Ήπειρος (GR05) Θύαμις Π. Καλαμάς NERAIDA (GR0005000400250160N500)
Ήπειρος (GR05) Θύαμις Π. Καλαμάς BOLIANA (GR0005000400250170N500)
Ήπειρος (GR05) Θύαμις Π. Καλαμάς GRIBOVO (GR0005000400250180N500)
Ήπειρος (GR05) Κληματιάς Ρ. KLIMATIA (GR0005000400250210H500)
Ήπειρος (GR05) Τάφρος Λαψίστας LAPSISTA (GR0005000400250220A500)
Ήπειρος (GR05) Γορμός Π. GEF. MAZARAKIOU (GR0005000400250230N500)