Διατίθενται για κάθε σταθμό, τα δεδομένα παρακολούθησης των βιολογικών, χημικών, φυσικοχημικών, υδρομορφολογικών και ποσοτικών παραμέτρων. Αναλυτικότερα δεδομένα που αφορούν στις παρακολουθούμενες βιολογικές παραμέτρους, μπορούν να διατεθούν κατόπιν σχετικού αιτήματος στο info.egy@prv.ypeka.gr.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Υδατικό Διαμέρισμα Ονομασία Υδατικού Συστήματος Αποτελέσματα Σταθμού Παρακολούθησης (Στοιχεία Σταθμού)
Ήπειρος (GR05) Τεχνητό Τμήμα Εκβολής Καλαμά NEA KOITI (GR0005000400260110A500)
Ήπειρος (GR05) Φονισας Π. FONISSA (GR0005000400270100N500)
Ήπειρος (GR05) Μεσάγγης Ρ. MESAGGI (GR0005000400280100N500)
Ήπειρος (GR05) Αώος Π. MELISSO (GR000500040A910100N300)
Ήπειρος (GR05) Αώος Π. VOID-AOOS (GR000500040A910100N700)
Ήπειρος (GR05) Σαραντάπορος Π. 40POROS_DW (GR000500040A910120N500)
Ήπειρος (GR05) Σαραντάπορος Π. 40POROS_UP (GR000500040A910270N500)
Ήπειρος (GR05) Βοϊδομάτης Π. VOID_UP (GR000500040A910290N500)
Ήπειρος (GR05) Αώος Π. V455 (GR000500040A910350N500)
Ήπειρος (GR05) Αώος Π. VRAZIT (GR000500040A910400N500)
Ήπειρος (GR05) Αώος Π. MOURA (GR000500040A910420H500)
Αττική (GR06) Νότιος Ευβοϊκός - Μαρκόπουλο Notios Evoikos (GR000600010001N500)
Αττική (GR06) Ακτές Κόλπου Πεταλίων - Ραφήνα Rafina (GR000600010002N500)
Αττική (GR06) Έξω Σαρωνικός Κόλπος Ε8 (GR000600010004N500)
Αττική (GR06) Έσω (Κεντρικός) Σαρωνικός S11 (GR000600010005N300)
Αττική (GR06) Έσω (Κεντρικός) Σαρωνικός S8 (GR000600010005N600)
Αττική (GR06) Έσω Κεντρικός Σαρωνικός - Ψυτάλλεια S7 (GR000600010006H500)
Αττική (GR06) Κόλπος Ελευσίνας S1 (GR000600010007H500)
Αττική (GR06) Όρμος Φανερωμένης Faneromeni (GR000600010008N500)
Αττική (GR06) Δυτικός Σαρωνικός Κόλπος S25 (GR000600010009N500)
Αττική (GR06) Τεχνητή Λίμνη Μαραθώνα Techniti Limni Marathona (GR000600030010H500)
Αττική (GR06) Ρ. Παλιομιαούλη VARNAVAS (GR0006000400020120N500)
Αττική (GR06) Κηφισός Π. KIFISOS_DW (GR0006000400200100H500)
Αττική (GR06) Κηφισός Π. KIFISOS_MD (GR0006000400200110N500)
Αττική (GR06) Ρ. Κρύα Βρύση KRYA_DW (GR0006000400200120N500)