Υδατικό Διαμέρισμα
Δυτ. Πελοπόννησος (01)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR000100030010H500
Ονομασία Σταθμού: 
Techniti Limni Ladona
Lon: 
22,012523
Lat: 
37,757743
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Τεχνητή Λίμνη Λάδωνα
Κωδικός: 
GR000100030010H
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΚΒΥ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΚΒΥ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΚΒΥ
Ουσίες Προτεραιότητας: 
ΕΚΒΥ/ΓΧΚ
Ειδικοί Ρύποι: 
ΕΚΒΥ/ΓΧΚ