Υδατικό Διαμέρισμα
Δυτ. Πελοπόννησος (01)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR0001000400010030N500
Ονομασία Σταθμού: 
TRAGOS
Lon: 
22,14408802
Lat: 
37,81459822
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Τράγος Ρ.
Κωδικός: 
GR0001000400010030N
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ
Ουσίες Προτεραιότητας: 
ΙΕΒ/ΓΧΚ
Ειδικοί Ρύποι: 
ΙΕΒ/ΓΧΚ