Υδατικό Διαμέρισμα
Δυτ. Πελοπόννησος (01)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR0001000400010080N500
Ονομασία Σταθμού: 
SPILIA
Lon: 
22,15710853
Lat: 
37,85286916
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Αροάνιος Π.
Κωδικός: 
GR0001000400010080N
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ
Ουσίες Προτεραιότητας: 
ΙΕΒ/ΓΧΚ