Υδατικό Διαμέρισμα
Δυτ. Πελοπόννησος (01)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR0001000400120010N500
Ονομασία Σταθμού: 
ELIA
Lon: 
21,68998229
Lat: 
37,38446281
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Νέδα Π.
Κωδικός: 
GR0001000400120010N
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ
Ουσίες Προτεραιότητας: 
ΙΕΒ/ΓΧΚ
Ειδικοί Ρύποι: 
ΙΕΒ/ΓΧΚ