Υδατικό Διαμέρισμα
Δυτ. Πελοπόννησος (01)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR0001000400130190A500
Ονομασία Σταθμού: 
3POTAMO
Lon: 
22,09469877
Lat: 
37,36144199
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Εκτροπή Αλφειού
Κωδικός: 
GR0001000400130190A
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ