Υδατικό Διαμέρισμα
Βόρ. Πελοπόννησος (02)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR000200010014N500
Ονομασία Σταθμού: 
Argostoli
Lon: 
20,4517
Lat: 
38,241699
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Κόλπος Αργοστολίου
Κωδικός: 
GR000200010014N
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ
Ουσίες Προτεραιότητας: 
ΕΛΚΕΘΕ/ΓΧΚ
Ειδικοί Ρύποι: 
ΕΛΚΕΘΕ/ΓΧΚ