Υδατικό Διαμέρισμα
Βόρ. Πελοπόννησος (02)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR0002000400120040N500
Ονομασία Σταθμού: 
ALIASOS
Lon: 
21,59088394
Lat: 
38,13263235
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Πείρος Π.
Κωδικός: 
GR0002000400120040N
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ