Υδατικό Διαμέρισμα
Βόρ. Πελοπόννησος (02)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR0002000400120050N500
Ονομασία Σταθμού: 
PIROS
Lon: 
21,6243459
Lat: 
38,12798879
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Πείρος Π.
Κωδικός: 
GR0002000400120050N
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ