Υδατικό Διαμέρισμα
Βόρ. Πελοπόννησος (02)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR0002000400130010H500
Ονομασία Σταθμού: 
PATRA
Lon: 
21,71978856
Lat: 
38,21451126
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Γλαύκος Π.
Κωδικός: 
GR0002000400130010H
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ
Ουσίες Προτεραιότητας: 
ΙΕΒ/ΓΧΚ
Ειδικοί Ρύποι: 
ΙΕΒ/ΓΧΚ