Υδατικό Διαμέρισμα
Βόρ. Πελοπόννησος (02)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR0002000400130040H500
Ονομασία Σταθμού: 
POURNARI
Lon: 
21,79435053
Lat: 
38,19353526
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Γλαύκος Π.
Κωδικός: 
GR0002000400130040H
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ