Υδατικό Διαμέρισμα
Βόρ. Πελοπόννησος (02)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR0002000400210010H500
Ονομασία Σταθμού: 
KORINTHOS
Lon: 
22,92598349
Lat: 
37,93995646
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Ποταμιά Ρ.
Κωδικός: 
GR0002000400210010H
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ