Υδατικό Διαμέρισμα
Ανατολ. Πελοπόννησος (03)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR000300010002N600
Ονομασία Σταθμού: 
Argolikos
Lon: 
22,784999
Lat: 
37,5597
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Αργολικός Κόλπος
Κωδικός: 
GR000300010002N
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ
Ουσίες Προτεραιότητας: 
ΕΛΚΕΘΕ/ΓΧΚ
Ειδικοί Ρύποι: 
ΕΛΚΕΘΕ/ΓΧΚ