Υδατικό Διαμέρισμα
Ανατολ. Πελοπόννησος (03)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR0003000400100030H500
Ονομασία Σταθμού: 
KOUTSOPODI
Lon: 
22,72306627
Lat: 
37,68280995
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Δερβένι Ρ.
Κωδικός: 
GR0003000400100030H
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ
Ουσίες Προτεραιότητας: 
ΙΕΒ/ΓΧΚ