Υδατικό Διαμέρισμα
Ανατολ. Πελοπόννησος (03)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR0003000400100110N500
Ονομασία Σταθμού: 
UP_ARGOS
Lon: 
22,72095482
Lat: 
37,65122427
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Ξεριάς Π.
Κωδικός: 
GR0003000400100110N
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ