Υδατικό Διαμέρισμα
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (04)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR000400010002N500
Ονομασία Σταθμού: 
Messolonghi
Lon: 
21,410999
Lat: 
38,302101
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Θάλασσα Μεσολογγίου
Κωδικός: 
GR000400010002N
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ