Υδατικό Διαμέρισμα
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (04)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR000400030042H500
Ονομασία Σταθμού: 
Techniti Limni Kremaston
Lon: 
21,5172
Lat: 
38,898893
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών
Κωδικός: 
GR000400030042H
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΚΒΥ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΚΒΥ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΚΒΥ
Ουσίες Προτεραιότητας: 
ΕΚΒΥ/ΓΧΚ
Ειδικοί Ρύποι: 
ΕΚΒΥ/ΓΧΚ