Υδατικό Διαμέρισμα
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (04)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR000400030050H500
Ονομασία Σταθμού: 
Techniti Limni Kastrakiou
Lon: 
21,412201
Lat: 
38,789873
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Τεχνητή Λίμνη Καστρακίου
Κωδικός: 
GR000400030050H
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΚΒΥ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΚΒΥ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΚΒΥ
Ουσίες Προτεραιότητας: 
ΕΚΒΥ/ΓΧΚ
Ειδικοί Ρύποι: 
ΕΚΒΥ/ΓΧΚ