Υδατικό Διαμέρισμα
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (04)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR000400030074N500
Ονομασία Σταθμού: 
Limni Ozeros
Lon: 
21,222935
Lat: 
38,653581
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Λίμνη Οζερός
Κωδικός: 
GR000400030074N
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΚΒΥ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΚΒΥ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΚΒΥ
Ουσίες Προτεραιότητας: 
ΕΚΒΥ/ΓΧΚ
Ειδικοί Ρύποι: 
ΕΚΒΥ/ΓΧΚ