Υδατικό Διαμέρισμα
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (04)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR000400030082N500
Ονομασία Σταθμού: 
Limni Amvrakia
Lon: 
21,17941
Lat: 
38,751131
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Λίμνη Αμβρακία
Κωδικός: 
GR000400030082N
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΚΒΥ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΚΒΥ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΚΒΥ
Ουσίες Προτεραιότητας: 
ΕΚΒΥ/ΓΧΚ
Ειδικοί Ρύποι: 
ΕΚΒΥ/ΓΧΚ