Υδατικό Διαμέρισμα
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (04)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR000400030090N500
Ονομασία Σταθμού: 
Limni Voulkaria
Lon: 
20,839648
Lat: 
38,865261
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Λίμνη Βουλκαριά
Κωδικός: 
GR000400030090N
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΚΒΥ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΚΒΥ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΚΒΥ
Ουσίες Προτεραιότητας: 
ΕΚΒΥ/ΓΧΚ
Ειδικοί Ρύποι: 
ΕΚΒΥ/ΓΧΚ